Opleiding Systemisch Werken

Start 5 oktober

In de Opleiding leer je gedegen het vak van opsteller.

Jouw ouders en familiesysteem zijn de poort naar dit aardse bestaan. We besteden daarom veel aandacht aan jouw systeem van herkomst. Welke patronen, overtuigingen en gevoelens heb je overgenomen of ben je in verstrikt geraakt.
Een opstelling staat of valt bij de kwaliteit/diepte van de begeleider, dat maakt dat het zelf diep doorvoelen van dynamieken en verstrikkingen een noodzaak is om een goede opsteller te worden. Om de intuitie zijn werk te laten doen heb je kennis en ervaring nodig. Pas dan kan het innerlijk weten zich ontvouwen.
De opleiding geeft je een veilige bedding waardoor je diep geraakt kunt worden, alles mag er zijn precies zoals het zich aandient. Pas als iets er mag zijn kan het transformeren. En alles staat in dienst van het leren van het vak van opsteller.
In de opleiding gaan we ook voorbij het familiesysteem. Wie ben jij in essentie, hoe werkt het veld van liefde/eenheid, wat is de beweging van de ziel. Ook besteden we aandacht aan de tal van andere mogelijkheiden die het opstellingenwerk biedt, zoals maatschappelijke opstellingen en struktuuropstellingen. Als vervolg op de opleiding kun je aan de module organisatie- en loopbaanopstellingen deelnemen en/of de leerwerkgroep volgen.

Het Team: Evelien Hogeweg, Mirjam Halkes, Joost van Meurs, Kitty Talsma en assistenten.

Voor meer info en Aanmelding ga naar www.WeLopstellingen.nl

print